OVERLUND SKOLE - SKOLEN PÅ TOPPEN

SFO

PLC

 • ikon
  Peter Rasmussen (Skoleleder) den 31-01-2019
  Kære forældre.
  I forbindelse med den årlige trivselsundersøgelse er vi blevet nysgerrige på især to svar fra eleverne.

  I det ene følte eleverne sig ikke nok inddraget i undervisningen og i det andet følte de ikke at de kunne koncentrere sig godt nok i timerne.
  I samarbejde med elevrådet og skolebestyrelsen har vi efterfølgende gravet lidt dybere ned i baggrunden for svarene.
  Jeg medsender en oversigt over hvad der efterfølgende er sat i værk på de forskellige årgange, for at vi kan blive bedre på de to områder. Elevinddragelse er et af de fokuspunkter vi arbejder med frem mod den nye skole.
  Med venlig hilsen
  Peter Rasmussen

Karakterfordeling og gennemsnit