• Overlund Skole
Billedet på sidehoved
 • Skolevej 10, 8800 Viborg
 • Tlf.: 87872424
 • skole.overlund@viborg.dk

OVERLUND SKOLE - SKOLEN PÅ TOPPEN

SFO

PLC

Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen
 • ikon
  Peter Rasmussen den 17-02-2015
  Hjemmearbejde og Læsekultur
   
  Kære forældre og elever.
   
  Efter godt et halvt år inde i skolereformen, har vi nu fundet en måde at håndtere hjemmearbejde på. Måden kan være foreløbig, fordi vi hele tiden gør os vore erfaringer. Indskoling, mellemtrin og udskoling arbejder ikke på samme måde
   
  Indskoling:
  På Overlund Skole har vi en stærk læsekultur, som vi ønsker at bevare. I forbindelse med den nye skolereform har eleverne fået en længere skoledag og mange af dagene afsluttes med øvetid.
  Det ligger implicit i reformen, at eleverne nu skal lave deres skolearbejde på skolen og ikke hjemme. Vi har i dette skoleår stadig opfordret til, at eleverne også læser derhjemme.
  Vi har erfaret gennem det sidste halve år, at mange forældre oplever, at når der ikke er lektier for, så glipper det tit med at få læst i hverdagen.
  For at få gjort det synligt, hvor meget, der bliver læst starter vi nu igen op med læsekontrakter, hvor eleverne hjemme skal skrive ind de antal sider/minutter de har læst.
  Eleverne vil sammen med dansklærerne få guidning i, hvordan de bruger Læsekontakten elektronisk. 
   
  Mellemtrin og udskoling
  På mellemtrinnet og i udskolingen begynder behovet for at arbejde med større opgaver og læsning af hele litterære værker at melde sig, derudover vil flere elever have behov for yderligere individuel træning i særlige faglige discipliner.
  Det betyder at læsning af romaner m.v., afleveringer og større faglige arbejder godt kan gives for som hjemmearbejde. Opgaverne vil typisk blive påbegyndt på skolen, gerne med hjælp i studietiden, og med en passende frist til deadline.
  Fremover, og til vi bliver klogere, vil hjemmearbejde forekomme inden for de skitserede rammer.
   
   
  Med venlig hilsen
  Peter Rasmussen