• Overlund Skole
Billedet på sidehoved
 • Skolevej 10, 8800 Viborg
 • Tlf.: 87872424
 • skole.overlund@viborg.dk

OVERLUND SKOLE - SKOLEN PÅ TOPPEN

SFO

PLC

Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen
 • ikon
  Peter Rasmussen den 03-10-2014
  Kære forældre.
   
  Som led i skolereformen skal vores bestyrelse revidere det eksisterende princip om skolehjemsamarbejde.
  Traditionelt har der været afholdt 2 årlige samtaler med alle forældre fordelt på få dage og strækkende sig til langt ud på aftenen. Den model vil ikke være hensigtsmæssig eller mulig i vores nye virkelighed. Fremover bør kontakten være mere fleksibel og behovsstyret.
  Indtil vi får et nyt princip på plads, vil meget skulle aftales mellem forældrene og lærerne på de enkelte årgange, og det beder jeg om forståelse for.
  Vi har på nuværende tidspunkt fået mange ideer til, hvordan det kan gøres fremover bl.a. på forældremøderne, men I er meget velkomne til, at maile forslag ind til mig viderefrem, uden at jeg kan love at det så bliver sådan.
  Vi har haft en ambition om, at så meget sygdom, blandt lærerne, som muligt skulle dækkes af afdelingens egne lærere.
  Denne opgave har lærerne også taget på sig med stor dygtighed. Det har så desværre vist sig at det i for høj grad, er gået ud over deres forberedelse af undervisningen. Jeg har derfor indtil videre valgt at forstærke skolens korps af eksterne vikarer. Lærerne vil fortsat hjælpe vores dygtige vikarer med planlægningen af undervisningen.
   
  Med venlig hilsen
  Peter Rasmussen
   
   
 • ikon
  Daniel Berthelsen den 07-10-2014
  Vigtig info om valgfag.

  Som led i samarbejdet mellem Overlund skole og ungdomsuddannelserne i lokalområdet er der udbudt et valgfag på Viborg Gymnasium og HF.
  Faget astronomi er udbudt til 8. og 9. årgang. Det vil foregå på gymnasiet, med gymnasielærere som undervisere i perioden uge 43-51.
  Mvh
  Valgfagsudvalget på Overlund Skole
 • ikon
  Line Sjørring Bundgaard den 06-10-2014
  Jeg har fået en del henvendelser vedr. kørsel til og fra skole, for de elever der ikke har ret til at benytte skolebussen.

  Jeg har været i kontakt med Midttrafik, med ønsket om at ændre afgangen rute 770 kl. 07.55 fra Møllehøjskolen, så denne bus kunne benyttes om morgenen.

  Desværre havde Midttrafik ikke mulighed for at ændre afgangen, men vil tage ønsket med i næste trafikplanlægning.

  Der går en bus fra Møllehøjskolen kl. 07.19 og ønsker man et buskort til denne bus, skal man aflevere et billede på skolens kontor.

  Man kan læse mere om priser og betingelse her:
  http://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-og-familie/Skoler/Koersel-med-elever