• Overlund Skole
Billedet på sidehoved
 • Skolevej 10, 8800 Viborg
 • Tlf.: 87872424
 • skole.overlund@viborg.dk

OVERLUND SKOLE - SKOLEN PÅ TOPPEN

SFO

PLC

 • 27-10-2014
  6.a Vestervang Kirke · 6A
  1
 • 27-10-2014
  6.a og UT - Vestervang kirke · 6A
  1
 • 28-10-2014
  08:00-15:15
  Skole-hjem-samtaler · 6B
  1
 • 28-10-2014
  15:15-17:15
  TOPI 7. årgang ·
  1
 • 31-10-2014
  10:15-11:45
  Foredrag Jesper Wung Sung i hallen · 7A · 7B · 7C · 7D · 8A · 8B · 8C · 8D · 9A · 9B · 9C · 9D
  1
 • ikon
  Admin den 22-10-2014
  Borgermøde den 29.10.2014 kl.19-21

  Børne- og Ungdomsudvalget indbyder til:
  Dialog om udfordringer for fremtidens skole i Viborg kommune.


  Mødet afholdes i Viborg Gymnasiums festsal.

  Læs mere i vedhæftede bilag.
 • ikon
  Peter Rasmussen den 23-10-2014
  Byrådet har på et ekstraordinært møde kl. 16.00 onsdag den 22. oktober besluttet at købe Mercantecs bygninger på
  Vinkelvej 20 til skole for Rosenvænget og Overlund Skole.
  Af sagen fremgår blandt andet:
  Der har som bekendt været arbejdet med fremtidige løsninger f.s.v. angår Rosenvænget Skole og Overlund Skole, der begge står over for store bygningsmæssige investeringer.
   
  Mercantec har også arbejdet med fremtidige løsninger, der indebærer nybyggeri – gerne i Banebyen. Mercantec har i den forbindelse ønske om/behov for at få solgt den nuværende skole på Vinkel 20.
   
  Der er foretaget en vurdering af bygningerne på Vinkelvej 20, som viser, at der med enkelte tilbygninger vil være plads til både Rosenvænget Skole og Overlund Skole. Samling af de to skoler på samme matrikel er helt i tråd med intentionerne om at knytte almen og specialområdet sammen.
  Den endelige tidsplan for overtagelse og etablering af de to skoler på Vinkelvej 20 er endnu ikke på plads.
  Borgmesteren udtaler:
  Overlund Skole og Rosenvængets Skole samles på Vinkelvej
  Først om Overlund Skole og Rosenvængets Skole: Begge skoler står over for store investeringer.
  Begge skoler har behov for nye lokaler - blandt andet på grund af miljøgiften PCB og de utidssvarende, nedslidte bygninger.
   
  Med enkelte tilbygninger vil der på Vinkelvej være plads til både Rosenvængets Skole og Overlund Skole – og det at samle de to skoler på samme matrikel er helt i tråd med intentionerne om at knytte almen- og specialområdet sammen.
   
  At flytte en almen skole sammen med en specialskole er helt i tråd med den politik vi har, om at skabe sammenhæng i børn liv på tværs af institutionstyper.
  Samtidig er der mulighed for, at de to skoler kan få gavn af fælles faciliteter. Herefter vil alle vores specialtilbud til skolebørn ligge i sammenhæng med de almene tilbud.
   
  Den nye skole ved søen kommer til at ligge i et rigtig smukt område.
  Både i forhold til de indvendige og udvendige forhold er skolen en gevinst for de pædagogiske muligheder for skolerne.

  Der vil være behov for såvel ombygninger som mindre tilbygninger for at omdanne bygningerne på Vinkelvej 20 fra at være skole for en ungdomsuddannelse til en almen og specialskole for elever fra 0. til 9. klasse.
   
  Derfor må vi påregne en periode til ombygninger efter at Mercantec har forladt bygningerne og til de to skoler kan flytte ind.

  Det vil selvfølgelig være godt, hvis det var muligt at gøre den tid som Rosenvænget Skole skal være i midlertidige bygninger, så kort som muligt. Muligheden for at komme i gang med til- og ombygning af Vinkelvej 20, før Mercantec kan flytte i nyt i Banebyen, indgår i drøftelserne om overdragelse.
   
  Hvornår kan vi være færdige: Det kan vi ikke sige præcist.
  Først en ”midlertidig adresse”: Ombygningen af Ekkohøj samt opførelse af pavilloner forventes færdig 23. december 2014, således at bygningerne er klar til indflytning i juleferien.
   
  Ombygning Spættevej kan først gå i gang, når klubben er flyttet ud og forventes først færdig 1. februar
  2015.
  PRESSEMEDDELELSE
  Onsdag den 22. oktober 2014
  Pressemeddelelse fra Viborg Kommune og Mercantec Viborg (lokale og regionale medier)
   
   
  Aftale giver kæmpe løft til uddannelsesmiljøet og Banebyen i Viborg Kommune 
   
  Viborg Kommune køber Vinkelvej 20 af Mercantec – de bygninger, som huser Viborg Handelsgymnasium og Handelsskolen Viborg. Bygningerne skal nu danne ramme for Overlund Skole og Rosenvængets Skole, som begge har stort behov for bedre rammer.
   
  Som en del af handlen overdrager kommunen en byggegrund i Banebyen til Mercantec uden omkostninger. Således er vejen banet for, at Mercantec kan samle sine gymnasieelever i et stort midtbygymnasium, bestående af Handelsgymnasiet og Teknisk Gymnasium, der i dag ligger på H.C. Andersens Vej.
  Dette er hovedindholdet i en ny principaftale, som netop er indgået mellem Viborg Kommune og Mercantec.. Principaftalen er vedlagt neden for sammen med referat af byrådets ekstraordinære møde den 22. oktober (pdf fra Erik Mathiasen lige efter byrådsmødet). Der er dog fortsat uafklarede forhold, inden en endelig aftale kan indgås – herunder godkendelse af salg og nybyggeri fra Undervisningsministeriet.
   
  Byggeriet i Banebyen understøtter Erhvervsskolereformen, der betyder, at 30 procent af kommunens ungdomsårgange i 2025 skal vælge en erhvervsuddannelse, hvilket er dobbelt så mange som i dag.
   
  Overlund Skole og Rosenvængets Skole samles på Vinkelvej
  Både Overlund Skole og Rosenvængets Skole står over for store investeringer. Begge skoler har behov for nye lokaler blandt andet på grund af miljøgiften PCB og de utidssvarende, nedslidte bygninger. Med enkelte tilbygninger vil der på Vinkelvej være plads til både Rosenvænget Skole og Overlund Skole – og samling af de to skoler på samme matrikel er helt i tråd med intentionerne om at knytte almen- og specialområdet sammen.
  Mercantec bygger midtbygymnasium i Banebyen
  Mercantecs direktør Kirsten Holmgaard er glad for aftalen med kommunen og ser store muligheder i en flytning fra Vinkelvej til Banebyen:
   
  • Vi gør det her for at danne et attraktivt gymnasialt Campus-miljø i byen. Ved at samle Handelsgymnasiet og Teknisk Gymnasium i ét Midtbygymnasium, kan vi tilbyde eleverne et moderne og attraktivt lærings- og studiemiljø for dem, der ønsker en gymnasieuddannelse, der ligger tæt i tråd med erhvervslivets behov. 
    
  Byggeri kickstarter Viborg Baneby
  Det nye byggeri i Banebyen vil i sig selv være en markant fornyelse i området omkring stationen. Samtidig vil det sætte skub i udviklingen af banebyen i øvrigt – ikke mindst i sammenhæng med den nye banebro, der skal opføres meget tæt på den kommende skole. Borgmester Torsten Nielsen er meget tilfreds med aftalen:


   
  • Det er et tredobbelt hurra, vi kan udbringe i dag. Et hurra for Overlund Skole og Rosenvængets Skole, der begge får sunde og tidssvarende bygninger at være i. Et hurra for et topmoderne nyt Midtbygymnasium. Og sidst, men ikke mindst: Et hurra for Viborg Baneby. Mercantecs store investering i området starter en positiv sneboldeffekt: Vi får samtidigt sat gang i Banebroen, som så igen får andre investorer til at se konkrete muligheder i området.
    
   
  Flere oplysninger kan fås hos:
  Borgmester Torsten Nielsen, tlf. 40 18 57 77 / 87 87 80 00, mail:sni@viborg.dk
  Direktør Kirsten Holmgaard, tlf. 21 23 97 00.
   
   
              
   
   Tilbage til oversigt
   Læs forrige besked
   Læs næste besked
   Vis alle modtagere
   Svar på besked
   Svar med kopi til alle
   Videresend besked
   Gem i samlemappe
   Gem som huskeseddel
   Gem i klasselog
   Gem i beskedarkiv
   Marker som ulæst
   Slet besked
   

  LÆRERINTRA © Skolesoft 2001-14 Forside   Udskrift Information Support
 • ikon
  Daniel Berthelsen den 07-10-2014
  Vigtig info om valgfag.

  Som led i samarbejdet mellem Overlund skole og ungdomsuddannelserne i lokalområdet er der udbudt et valgfag på Viborg Gymnasium og HF.
  Faget astronomi er udbudt til 8. og 9. årgang. Det vil foregå på gymnasiet, med gymnasielærere som undervisere i perioden uge 43-51.
  Mvh
  Valgfagsudvalget på Overlund Skole
 • ikon
  Line Sjørring Bundgaard den 06-10-2014
  Jeg har fået en del henvendelser vedr. kørsel til og fra skole, for de elever der ikke har ret til at benytte skolebussen.

  Jeg har været i kontakt med Midttrafik, med ønsket om at ændre afgangen rute 770 kl. 07.55 fra Møllehøjskolen, så denne bus kunne benyttes om morgenen.

  Desværre havde Midttrafik ikke mulighed for at ændre afgangen, men vil tage ønsket med i næste trafikplanlægning.

  Der går en bus fra Møllehøjskolen kl. 07.19 og ønsker man et buskort til denne bus, skal man aflevere et billede på skolens kontor.

  Man kan læse mere om priser og betingelse her:
  http://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-og-familie/Skoler/Koersel-med-elever