Faktuelle oplysninger
 
Antal elever
 
Opgørsel over antallet af elever på skolen per 01.08.18:
 
  • Samlet elevtal: 722 elever
 
 
Klassekvotient
 
Gennemsnitlig klassekvotient per 01.08.18:
 
  • Indskolingen (0. - 3. klasse): 23,09 elever per klasse
  • Mellemtrinet (4. - 6. klasse):  25,00 elever per klasse
  • Udskolingen (7. - 9. klasse):  23,09 elever per klasse
 
Yderligere oplysninger om skolens elevtal findes her:
 
Skolens elevtal
 
 
 
PC i undervisningen
 
Pc'en bliver brugt rigtig meget i undervisningen på Overlund Skole

 

I 0., 1. og 2. klasse arbejdes der på Ipad og her råder skolen over en Ipad til alle elever.

Fra 3. klasse og til 6. klasse bruges PC. Skolen udlevere PC til alle elever.

Fra 7. til 9. klasse medbringer eleverne deres egen PC. De elever der ikke har mulighed for at medbringe en PC, får stillet en PC til rådighed af skolen.

 
 
Antal interaktiv whiteboard / projektor
 
Der er opsat whiteboard og projektor i alle klasser.
 
 
Antal lærere
 
Opgørelse over antal lærere per 01.08.2018: