Nyt fra...

18 Nyheder 3 Nyt fra...

Konfirmationsdatoer forår 2018 til 2027

Fra skoleåret 2016-2017 konfirmeres børnene sammen med dem, de har gået i klasse med til og med 6. klasse og hver klasse/hvert spor har en fast konfirmationsdag, som det kan ses i vedlagte bilag.
 
I 6. klasse (omkring 1. februar) vil alle hjem få et brev om tilmelding til konfirmation, og omkring det nye skoleårs begyndelse, hvor børnene begynder i 7. klasse, vil man få oplysninger om konfirmationsforberedelsen.
 
Læs mere om baggrunden for denne nye ordning på kirkernes hjemmesider www.asmildkirke.dk og www.tapdrupkirke.dk, hvor man også kan finde kontaktoplysninger på præster og kirkekontor.
 

10-10-2017 SL