PLC

INFO

 
 
PLC står for pædagogisk læringscenter og dækker over skolens bibliotek m.m.
 
På biblioteket kan der lånes bøger til såvel skolearbejde som fritidslæsning. I frikvarterne er
der desuden som regel åben, og i så fald kan der også her lånes bogmaterialer og idrætstøj,
hvis en elev har glemt sit eget. Der er også mulighed for at bruge bibliotekets conmputere, ligesom der er mulighed for stillelæsning i bøger eller blade.
 
Alle klasser har en fast ugentlig time, hvor de kan låne bøger. Lånetiden er en måned.

I forbindelse med emne- eller projektarbejde er der mulighed for at låne:
 
  • Diktafon
  • Digitalkamera
  • Videokamera
  • Videobånd
Der er desuden mulighed for at få hjælp med hensyn til brug af computer og av-udstyr.
Biblioteksundervisning:

Alle elever fra 0. - 7. modtager hvert år biblioteksundervisning, hvor de lærer om:
  • Bøgers opstilling / placering
  • Informationssøgning på nettet
  • Brug af elevintra
  • Brug af digitalkamera samt videoudstyr
 
 
 
Ingen aktuelle nyheder